Complexe materie en een helder verhaal

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Uw pensioen van de overheid

Vanaf het moment dat u stopte met werken, ontving u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat u meestal een uitkering krijgt als: 

  • u met pensioen gaat,
  • uw partner overlijdt, of
  • u arbeidsongeschikt raakt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn: 

  • AOW  (Algemene Ouderdoms Wet)
  • Anw  (Algemene Nabestaanden Wet)
  • WIA  (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Voor alle drie de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.