Feiten en opinie.

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Elk jaar ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop ziet u hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij ons fonds. Ook ziet u wat er geregeld is als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden.

 

Bouwt u pensioen op of krijgt u pensioen van ons fonds? Dan ontvangt u het UPO in september. U ontvangt het UPO per post of digitaal. Dit is afhankelijk van de voorkeur die bij ons bekend is en of wij uw e-mailadres hebben. Bouwde u in het verleden pensioen bij ons op en staat dit nog bij ons? Dan krijgt u een mail als uw UPO in november in ‘Mijn Pensioencijfers’ voor u klaar staat. U kunt het hier ook downloaden.

Wat moet u doen?

Bekijk het UPO goed. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Staat uw partner op het UPO vermeld? Als er iets niet klopt, neem dan contact met ons op.

Drie pijlen, drie verschillende bedragen

Op het UPO ziet u een plaatje met drie pijlen. Deze geven een inschatting van uw pensioen aan als we te maken krijgen met flinke mee- of tegenvallers. De pijl bij het laagste bedrag is de inschatting als het tegenzit en de pijl bij het hoogste bedrag als het meezit. Natuurlijk is er ook nog een middenweg. Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer. U ziet daarom andere bedragen dan eerder in dit overzicht.

Voorspelling

De berekening laat een voorspelling zien op basis van wat we nu weten. Tussen nu en het moment waarop uw pensioen ingaat, kan er nog veel veranderen. In uw werk en privé. Maar ook bij ons fonds en in de pensioensector. Denk daarbij aan het nieuwe pensioenstelsel.

Eén UPO-model voor alle pensioenfondsen

Alle pensioenfondsen gebruiken in Nederland één model. Zo kunt u het pensioen bij ons fonds goed vergelijken met het pensioen dat u misschien bij een ander pensioenfonds of verzekeraar hebt opgebouwd via eerdere werkgevers. Dit UPO-model is aangepast. Nieuw dit jaar:

  • Onder de kop ‘Meer weten’ leest u informatie over ons duurzaam beleggingsbeleid
  • In de algemene disclaimer geven we aan dat er in het UPO geen rekening is gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenregeling door de Wet toekomst pensioenen.

Meer informatie

Veel gestelde vragen en de antwoorden over het UPO vindt u hier. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.