Duurzaamheidsinformatie

De Sustainable Finance Dislcosure Regulation (SFDR) wetgeving en EU Environmental Taxonomy vereisen publicatie van diverse documenten.

Hieronder vindt u onze Verklaring ongunstige effecten op duurzaamheid en Precontractuele informatie betreffende ecologische en/sociale kenmerken.

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.