Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Inleiding

De Nationale APF vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Daarom hebben we onze ambitie op dat gebied vastgelegd in beleid.

Dit beleid is de basis voor alle kringen die onderdeel uitmaken van ons fonds. Een beperkter beleid dan hier beschreven kan niet. Als een van de belanghebbendenorganen het basisbeleid wil uitbreiden, dan kan dat. De uitbreiding moet dan wel uitvoerbaar zijn. Zo kan het belanghebbendenorgaan van elke kring kiezen of het de aandelenportefeuille van zijn kring in lijn wil brengen met de doelstelling van het Akkoord van Parijs.

We willen met ons beleid zo goed mogelijk aansluiten bij de kenmerken van onze deelnemers. Daarom toetsen we het regelmatig. Dat doen we via de belanghebbendenorganen, maar ook in deelnemersonderzoeken.