Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Transparantie en verantwoording

Wij publiceren minimaal één keer per jaar op onze website een verslag met daarin (onder andere):

  • de uitvoering en resultaten van ons stem- en betrokkenheidsbeleid
  • de MVB-risico’s en -kenmerken van de beleggingsportefeuille (per kring)
  • de maatschappelijke invloed van de beleggingen
  • het uitsluitingsbeleid en het stembeleid

Nieuwe deelnemers van het pensioenfonds krijgen een startbrief waarin we ze verwijzen naar de website voor informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen.