Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ons fonds ziet de zorg voor een goede oude dag van haar deelnemers als haar kerntaak. Die bestaat echter uit meer elementen dan een maandelijkse uitkering in euro’s. Wij willen dat u van uw oude dag kunnen genieten in goede gezondheid en prettige leefomstandigheden. Daarom vinden we het in uw belang om Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) mee te nemen in ons beleggingsbeleid. Bovendien draagt MVB bij aan transparantie op financiële markten en beheersing van risico’s.

Om bovenstaande redenen neemt Altis (dat is de partij die ons bij de manager selectie, monitoring en evaluatie adviseert) bij zowel het selectieproces als de monitoring/evaluatie van vermogensbeheerders MVB-aspecten voor ons mee.  De MVB-aspecten  worden vanuit twee invalshoeken beoordeeld:

  1. De mate waarin de vermogensbeheerder in staat is MVB aspecten in het portefeuillebeheer toe te passen;
  2. De mate waarin de vermogensbeheerder zelf als onderneming maatschappelijk verantwoord opereert.

Voor beide invalshoeken kent Altis vervolgens een maatschappelijk verantwoord beleggen score toe. Daarbij komen de volgende onderdelen aan de orde:

Het beleid wordt periodiek geëvalueerd. Het actuele beleid vindt u hier