Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

Ons fonds ziet de zorg voor een goede oude dag van haar deelnemers als haar kerntaak. Die goede oude dag is meer dan alleen een maandelijkse uitkering in euro’s. Zo willen we dat onze deelnemers in prettige leefomstandigheden van hun oude dag kunnen genieten. Het thema “klimaat” is daarom een MVB thema dat we extra aandacht geven in de beleggingsportefeuilles. Dat doen we in overleg met onze kringen.

Daarnaast zijn we er van overtuigd dat ondernemingen met een hoge score op maatschappelijk verantwoord beleggen op langere termijn betere ondernemingen blijken te zijn. Niet alleen beter in termen van rendement, maar ook voor mens en milieu.

Maatschappelijk verantwoord beleggen draagt ook bij aan transparantie op financiële markten en beheersing van risico’s. Daarom is het ook in uw belang als deelnemer dat we maatschappelijk verantwoord beleggen meenemen in ons beleid.

Voor het uitvoeren van maatschappelijk verantwoord beleggen zetten we de volgende instrumenten in:

  • Uitsluitingsbeleid: Lijst met bedrijven/landen waarin we niet beleggen.
  • Betrokkenheidsbeleid: We kiezen alleen beleggingsfondsen die een engagementbeleidEngagementbeleid is beleid voor het in dialoog gaan met bedrijven en ze aanspreken op hun gedrag. en een stembeleidStembeleid is het beleid voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. voeren. Deze bedrijven moeten ook rapporteren over hun engagementbeleid en hun stembeleid. We hebben ook een eigen betrokkenheidsbeleid als “schil” over de portefeuilles van de kringen. Hierbij maken we gebruik van engagement in de brede zin van het woord en specifiek engagement op de thema’s moderne slavernij en goed bestuur (spreek ondernemingen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid).
  • MVB-integratie: We kiezen beleggingsoplossingen waarin duurzaamheid wordt meegenomen. Met MVB-integratie beheersen we beleggingsrisico’s en benutten we kansen. Wehebben de ambitie om voor de (aandelen)portefeuilles een CO2-reductiedoelstelling te hanteren waarin het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs een belangrijk thema is. Ten aanzien van deze ambitie heeft elke kring via het Belanghebbendenorgaan een keuzemogelijkheid.
  • Impactbeleggen: We willen kiezen voor beleggingsoplossingen die niet alleen genoeg rendement opleveren, maar ook positief bijdragen aan de thema's die we hebben gekozen, zoals obligaties die dienen ter financiering van milieuvriendelijke (groene) projecten.

We evalueren ons beleid regelmatig.

Ons MVB jaarverslag vindt u hier.