Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Bestuur

De Nationale APF heeft een onafhankelijk gemengd bestuur, met uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurders. De niet-uitvoerend bestuurders houden toezicht op het uitvoerend bestuur. Het uitvoerend bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Beide groepen vormen samen het bestuur van De Nationale APF. Dit heet een one-tier model.

Het bestuur van De Nationale APF bestaat uit zes personen. Er zijn drie parttime niet-uitvoerend bestuurders. De drie uitvoerend bestuurders zijn fulltime betrokken. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat aangestuurd wordt door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder bijstaan en adviseren door een Beleggingsadvies- en een Pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur krijgt assistentie van een Auditcommissie.

Een voorwaarde voor goed bestuur en goede risicobeheersing is een strikte taakafbakening. Daarbij worden vaak drie beheersingslijnen onderscheiden. Bij ons pensioenfonds wordt de eerste lijn gevormd door het uitvoerend bestuur, ondersteund door medewerkers van het bestuursbureau. De tweede lijn bestaat uit een riskmanager en een compliance officer, die rechtstreeks rapporteren aan het bestuur. De derde lijn is de externe auditor.

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid 
 • intern toezicht en verantwoording 
 • openheid en communicatie
 Margreet_Teunissen.jpg Margreet Teunissen
Voorzitter (niet uitvoerend)
 
 • Voorzitter Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
 • Vice-voorzitter RvT Rijnbrink
 • Voorzitter RvT IrisZorg
 • Vice-voorzitter RvT Maastro Clinic
 • Voorzitter raad van bestuur Muziekweb.nl
Mirja_Constandse.jpg 

Mirja Constandse
Lid (uitvoerend)
 

 • Directeur bestuursbureau
 • Actuaris
 • Voormalig Directeur Beleid & Actuariaat MN Services
 • Voormalig bestuurslid Actuarieel Genootschap
 • Commissaris ABN AMRO Captive N.V.
 Roeland_van_Vledder.jpg Roeland van Vledder
Lid (niet-uitvoerend)
 
 • Voorzitter Pensioenfonds IBM Nederland
 • Voorzitter Pensioenfonds DNB
 • Lid Bestuur Pensioenfonds voor de Architectenbureaus
 • Lid RvT Zwitserleven PPI
 • Lid RvT BPF Schilders
 • Voormalig lid RvB ASR Nederland
 Erwin_Bosman.jpg Erwin Bosman
Lid (niet-uitvoerend)
 
 • Actuaris
 • Voorzitter Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)
 Arnout_Korteweg.jpg

Arnout Korteweg
Lid (uitvoerend)
 

 • Ervaren manager en adviseur in de pensioensector
 • Managing Director Mercer Benelux (tot 2013)
 • Daarvoor commerciële functies bij Hewitt en Robeco
 • Lid Raad van Advies PBM
 

Jacob Schoenmaker
Lid (uitvoerend)

Bestuursbureau

 

Chi Man Chan 
Bestuursadviseur

 undefined  

Suzanne van de Bor
Senior investment manager

 • Gewerkt voor o.a. ABN Amro MeesPierson en Pensioenfonds Heineken
 • Master International Economics and Business (Universiteit Utrecht)
 • Heeft alle drie levels van CFA programma behaald