Beheer en uitvoering.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Belanghebbendenorgaan

Elke kring heeft een belanghebbendenorgaan. Het bestuur legt aan dit belanghebbendenorgaan verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden. 

Het belanghebbendenorgaan bestaat uit maximaal 6 leden. Er zijn leden namens de werkgever, de deelnemers en de gepensioneerden. De voorzitters van het belanghebbendenorgaan nemen deel aan de vergadering van belanghebbendenorganen. 

Wat geldt er specifiek voor uw pensioen?

De pensioenregelingen verschillen op een aantal punten per kring bij De Nationale APF. Bekijk wat voor u van toepassing is.