Uw administratie en een goed pensioen.

De Nationale APF. Wij brengen het samen.

Risicomanagement

Het beheer, de uitvoering en financiering van de pensioenen brengen risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat het bestuur een goed beeld heeft van deze risico’s en een plan heeft om deze risico’s in de hand te houden. Dat is het risicomanagement.

Het bestuur van ons fonds inventariseert jaarlijks de risico’s om zo:

  • zicht te hebben op het totaal aan risico’s dat ons fonds loopt
  • te bepalen of, en zo ja, welke (aanvullende) maatregelen nodig zijn om de risico’s te vermijden of te beheersen

Het bestuur doet elk jaar verslag van de risico’s in het bestuursverslag. Dit verslag is onderdeel van de jaarverslagen.

Welke risico’s zijn er?

De risico’s zijn grofweg te verdelen in twee categorieën:

  • niet-financiële en
  • financiële risico’s

Bij niet-financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die wij lopen, omdat we werkzaamheden uitbesteden. Het bestuur blijft ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze uitbestede werkzaamheden. Denk daarbij aan administratie en vermogensbeheer of aan communicatierisico’s: bijvoorbeeld wanneer wij een toezichthouder of deelnemer niet binnen de wettelijke termijn informeren.

Bij financiële risico’s gaat het onder meer om risico’s die wij lopen waardoor wij niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Bijvoorbeeld het risico dat de rente daalt en dat ons fonds daardoor de pensioenen op termijn niet meer kan betalen.